vrijdag 22 september 2017

Span het touw ... spannend


Het is niet ongebruikelijk dat mensen bij belangrijke momenten in hun leven even stilstaan
en een korte plechtigheid houden. Het begin van een schooljaar, een nieuw Biesweide-jaar is dat zeker. Om die plechtigheid wat aanzien en gewicht te geven konden wij bijvoorbeeld de burgemeester hebben uitgenodigd. De goede man zou ons dan op school verblijd hebben met een lintje door te knippen en het nieuwe schooljaar officieel voor geopend te verklaren. Wellicht hield hij dan een korte toespraak: “Jongens en meisjes, aan allen die graag naar school komen, proficiat! Aan allen die niet graag naar school komen, euh ook proficiat!” Maar zo doen we het dus niet, we komen met z'n allen naar de kerk.


Ja, een nieuw schooljaar, best ‘spannend’. Vergelijk het met een touw. Een dun touw is meestal niet zo sterk. Bij het binnenkomen zagen we al vele draadjes en touwtjes liggen. Meester Carlos en de vierde klas hadden daarvoor gezorgd. Sommigen mooi van kleur, anderen grijs, zacht, taai of hard … elk heeft zijn eigenheid, zijn kwaliteit. Meer nog als je ze samen verweeft krijg je ook een stevig en sterk touw. Zo kan ook een school ‘sterk’ zijn als alle leerlingen, leerkrachten, personeel en de ouders ‘aan hetzelfde touw’ trekken.


Jezus leert ons daarbij dat wij ons zonder de minste weerzin of achterdocht voor elkaar moeten inzetten, want dan komt het voor iedereen goed. Een les die wij dit schooljaar willen meenemen en in praktijk brengen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we vanaf vandaag niemand raar meer vinden, hij of zij is alleen eigenaardig. En in dat woord zit niet het woordje ‘naar’ – Oh wat is zij 'naar' – maar 'aardig',dat is lief, schattig, sympathiek op zijn eigen manier. Als je zo naar iemand kijkt en handelt dan bloeit die helemaal open, komt het beste wonder boven wonder in zichzelf naar boven.

Daarom komen wij naar de kerk. Wij willen een beetje zijn zoals Jezus voor elkaar. Bij hem vinden wij de moed, kracht, het vertrouwen om goed te zijn 
en zo worden wij als de mannen in het evangelie die de lamme dragen. Ook hier bood een touw uitkomst. Ze lieten hem met een touw door het dak naar beneden tot bij Jezus zakken. Ze deden het onmogelijke en wonder boven wonder lukte het hen nog ook.